Nytt regelverk om hållbarhetsrapportering

Per den 1a december 2016 föreslås det nya regelverket träda i kraft angående hållbarhetsredovisning för företag. Den medför att ca 1600 svenska företag därmed ska redovisa sitt hållbarhetsarbete i t.ex. frågor om miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.
Lagen rör företag som omfattas av två av tre följande kriterier:
Ett medeltal >250 anställda
>175 miljoner kronor i balansomslutning
>359 miljoner kronor i nettoomsättning samt företag av allmänt intresse

Vill du veta mer om kriterierna och betydelsen för dig och ditt företag? Mer info hittar du här.

Wstate hjälper företag att ta ta fram sin kravspec inom hållbarhetsområdet samt implementera åtgärder för att nå fram. I nära samarbete med hållbarhetsexperter tar vi fasta på hur ni inte bara kan uppfylla de lagkrav som ställs utan självklart också arbeta med hållbarhet som en integrerad del av er affärsplan. Missa inte höstens seminarier i ämnet – anmäl dig här!

green-hand