Prova Kickstarter paketet – grovprojektering ingår!

Just nu har du möjlighet att boka en prova på-konsultation inom verksamhetsstöd utan kostnad. En session om 2-3 timmar  som syftar till att berätta om praktiskt ledarskap och metoder för att växa sunt. Vi reder ut ert nuläge/’as is’, era huvudsakliga utmaningar och slutligen inventerar er verktygslåda. Du och din ledningsgrupp eller nyckelpersoner från organisationen bidrar endast med er tid. I utbyte får ni en grov översikt kring behovsanalys, projektupplägg och förväntade leverabler  i syfte att bättre kunna ta ställning till vidare steg mot hälsosam tillväxt. Wstate leder sessionen som sker med full sekretess.

När:    utifrån tillgänglighet

Var:    på ert kontor eller i Wstates anpassade lokaler i Stockholm

Hur:    Wstate leder, ni engagerar er. Ev preplista och NDAs skickas ut på förhand

Vad:    grovprojektering  – vi plockar ner huvudsakliga utmaningar, konkretiserar dem och återkommer med alternativa åtgärdsförslag, anpassad utifrån ert nuläge

Intressant? Maila eller ring för tidsbokning.

 

 

 

tab3