Tjänster

Såhär; En föränderlig omvärld ställer höga krav på navigation. Med ett grundligt förarbete kring hur ni ska nå stationerna ökar möjligheterna för ett framgångsrikt genomförande. Lika viktigt för dig i ledande befattning som för dina anställda. Wstate fungerar som en modern ’accelerator’ för ert ledningsarbete och tar vid där energi, struktur och i vissa fall även kommunikation brister eller inte hinns med. Genom att inte skjuta strategi, planering och utvecklingsåtgärder på framtiden utan istället jobba utifrån en medveten, konkretiserad plan väl förankrad med dina anställda, öppnas dörren till effektivitet och sund tillväxt utan växtvärk.

Wstate arbetar löpande med ledningstöd inom ramen för ’Growth Management’- tjänster men även med isolerade projektinsatser; allt anpassas utifrån klientens egna resurstillgångar och målbild. Fråga gärna om exempel på lämpliga affärsmodeller.

Growth Management

Löpande verksamhetsstöd för att boosta ledningsgruppens effektivitet och accelerera bolagets tillväxtpotential. Wstate inventerar din befintliga verktygslåda för affärsstyrning, kompletterar och identifierar rekommendationer för ett kvalitativt ledningsarbete.

Kommunikation

Formgivning/storyboarding samt implementation av interna kommunikationsåtgärder i syfte att stärka förtroendet hos anställda, styrelse eller externa intressenter.

Senior projektledning

Klassisk kvalitativ projektledning från idé till resultat, baserat på IPMA standards för kvalitetssäkring och vertygslåda. Typexempel är affärskritiska projekt där flera områden ska interagera för att utveckla verksamheten, men som sällan har någon naturlig ledare. Wstate hjälper till att formalisera projektet och levererar därefter vanligen mot en styrgrupp/ledningsroll, tillsatt av er, som bidrar med det företagsspecifika kunnandet. Projekten rapporteras av vecko/månadsvis och utgår ofta från behovsbaserad affärsmodell med budgettak och milstolpar för genomförandet.

Finansiering

Första stegen mot en etablerad, bärande affärsverksamhet är ofta sårbara. För rätt affärsidéer erbjuder Wstate därför både kompetens och kapital; strukturstöd med kopplade kapitalinvesteringar i bolaget för att möjliggöra accelererad tillväxt. Hör av dig för mer information kring förutsättningar och ansökan.

Paketering/Storyboarding

Strukturering av tankar, idéer och planer. Svårt att få andra att greppa exakt hur du tänker att ni måste lägga upp ert arbete? Svårt att få styrelsen med på noterna? Wstate ger din idé form och skärpa för att du ska kunna skapa tydlighet! Affärsplan, budget, riskhantering och uppföljning – allt blir lättare om det hänger ihop.