Om Wstate

Ett bolag i tillväxt har ofta precis de resurser som krävs för att hålla jämna steg med utvecklingen. Man vet vart man ska men har helt enkelt svårt att få tiden att räcka till för planering och strukturkapital nog att ta nästa kritiska steg i rätt riktning. Därför finns Wstate. En modern problemlösare med fokus på organisation, process och daglig verksamhetsstyrning. Vi reder ut behoven och plockar ner utmaningarna till vad/vem/hur  – självklart leder vi även implementationsarbetet om du så vill. Elegant och kostnadseffektivt paketerat i en enkel nätverksmodell som gör att du som klient får ut mesta möjliga av varje investerad krona.

  erika

Erika Wennerström

Arbetat med marknadsföring och verksamhetsstyrning i 18 år, varav 9 år på internationellt plan inom tillverkande led i gränslandet mellan mode och IT/Telecom sektorn. Vidare bred erfarenhet av strategiarbete inom flera discipliner [mobilitet, partnerprogram, produktutveckling, arkitektur och media] där mitt holistiska arbetssätt och processkunnande visat sig avgörande för affärsnyttan, dvs att kunna omsätta en strategi i faktiskt arbete och resultat bottom line. Jag har samtidigt stor erfarenhet från att själv leda och implementera; dels som global affärsområdeschef inom produkttillverkning och senare även som strateg med ansvar för affärsplanering och att ’leda’ ledningsgrupper. Numera på konsultbasis för att hjälpa fler ambitiösa företag att realisera sina tillväxtplaner på ett ansvarsfullt sätt, såväl gentemot sina anställda som mot styrelse och andra intressenter.

Har du ordning på din målbild och verktygen för dig och dina anställda att styra dit? Grattis. Om inte, prova vårt ‘kickstarter’ paket och få en förstudie utan kostnad. Mer om det här.

Missa för allt i världen inte våra seminarier om hållbart ledarskap och förutsättningarna som gäller för att närma sig en cirkulär ekonomi – vilka frågor bör man ställa sig och hur kan man komma igång med arbetet rent konkret? Nya datum på gång, kan du inte vänta gör vi självklart egna inspirerande föreläsningar för dig och dina kollegor. Allt för att sprida insikt om hur, var och varför ett hållbart ledarskap leder till bättre lönsamhet.