Ordning och reda på planen? Alla vet var ni ska?

Tyvärr är det inte många företagsledare som kan svara ’ja’ med gott samvete på den frågan. Inte för att kompetensen eller medvetenheten saknas – utan för att tiden helt enkelt inte räcker till att hantera nuläget och samtidigt arbeta med långsiktiga frågor. Hela 31% av Sveriges SME’s (1-50 anställda) rapporterar till Tillväxtverket att det största hindret för tillväxt är just brist på egen tid att hinna planera.  Men det behöver ju verkligen inte vara så.

I takt med att man växer från liten till stor blir även listan av ledningsstruktur, komplexa åtgärder och förändringsbehov mer påtaglig.  Från mognadsfrågor som exempelvis effektivisering och digitalisering, till strukturella utmaningar och affärsplanering som hänger ihop och kommuniceras ut till era anställda. Grundläggande för att tillåta en sund tillväxt som bygger ert varumärke.

Wstate hjälper företag med just denna typ av mognadsfrågor; vi plockar ner utmaningarna, reder ut behoven och hjälper självklart till att implementera om man så vill. Allt för att nå ett hållbart, långsiktigt resultat. Kontakta oss för en kostnadsfri grovprojektering om ditt företag är moget för förändring.

man-on-table