Fast track till bättre engagemang bland dina medarbetare

coworkers5 enkla steg för att skapa förutsättningar för bättre förståelse och engagemang internt.
Realisera den inneboende kraften hos dina kollegor genom att skapa en transparent process utan konturlösa kopplingar mellan vision och verklighet.

1 Identifiera era ’Måsten’/’Must wins’ – vad är absolut viktigast för er att uppnå under året om allt annat vänder söderut?

2 Sätt index (ingångsläget) och mål som är mätbara – vilken typ av förändring vill ni se och följa under året? Kom ihåg; det som mäts händer, det som inte mäts händer inte.

3 Måla upp bakgrunden och påverkande faktorer (omvärld/våra kunder/vi/kommersiella vägar) – gärna visuellt för att underlätta för presentationssyfte. Inga uppsatser.

4 Stopp! Dags att engagera dina medarbetare för att tillsammans definiera ’HUR’ ni når dit. Enkla sessioner med tydliga direktiv – maila mig om inspirationen tryter så får du tips.

5 Bruttolista med aktiviteter och idéer skapad av dina medarbetare hur ni tillsammans ska bidra till att nå de verksamhetsmål som satts upp. Tvätta listan, linjera budgeten och förankra sedan – först med Styrelsen och sedan internt.

Uppföljning sker månadsvis på den dashboard bestående av målen ni skapat i punkt 2. Detta är essensen av en internationellt vedertagen metod för att långsiktigt arbeta med förankring och tydlighet av de verksamhetsmål ni bestämmer er för att nå. Låter det banalt? Bra, då är det bara att komma igång. Kanske har ni andra fungerande former på plats men upplever att ni inte får full utväxling av allt det jobb som går in i strategiarbetet? Hög tid att ändra på i så fall.