Privacy policy

Integritet och hantering av uppgifter

Självklart har även vi att förhålla oss till GDPR, det nya samordnade regelverket för hantering av personuppgifter och dataskyddssäkerhet generellt. Syftet med GDPR är att ge fysiska personer större kontroll över sina personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett regelverk när man bedriver verksamhet i flera EU-länder. Bra! Enligt förordningen är personuppgifter all information om en identifierbar fysisk person.

Policy för hantering av personuppgifter hos Wstate AB
Vi är måna om din integritet och hanterar personuppgifter omsorgsfullt, oavsett om den är av känslig natur eller ej.  Om du är kund, affärspartner eller en del i Wstate’s nätverk har vi registrerat följande allmänna personuppgifter om dig i våra register:

Namn/Adress/Telefon/Mailadress/Betalnings/fakturainformation (för kunder och leverantörer)/Eventuell E-faktura adress (GLN nummer)

Informationen behandlar vi konfidentiellt och används endast i samband med försäljning och tjänsteleveranser, vilket i största utsträckning sker digitalt. Vi kan också använda dina personuppgifter för att kunna informera om vad som händer i vårt nätverk, skicka ut nyhetsinformation eller bjuda in er organisation till seminarier, utbildningar och andra evenemang som Wstate arrangerar eller har intresse i. Vi tar bort dina personuppgifter från vår sändlista om du meddelar att någon annan på företaget ska ersätta dig som kontaktperson. Inga personuppgifter avslöjas eller säljs till tredje part.

För personal
De uppgifter vi hanterar är namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, anhöriguppgifter, konto- och betalningsuppgifter. Dessutom kan uppgifter om försäkringar, sjukdomshändelser komma att hanteras för våra anställda. All känslig data såsom lönespecifikationer mm går via affärssystemets app med identifiering via bank-ID.

Radering av uppgifter
Om eller när vår relation upphör kommer dina personuppgifter att raderas efter 2 år. Anställningsavtal, fakturor, bokföringsunderlag och kunduppgifter lagras enligt bestämmelser i Bokföringslagen, BF, minst sju (7) år. Vi förbehåller oss rätten att behålla uppgifter ytterligare om dessa är väsentliga vid en eventuell juridisk process.

Dina övriga rättigheter
Du har alltid rätt att ta del av den information som finns lagrad om dig i våra system. Hör av dig så får du ett utdrag!
Vid frågor om dataskydd och integritetsfrågor kontakta oss gärna på info@wstate.se