Omsorgsfull

Devil is in the details… även Wstate följer självklart det nya GDPR regelverket som trädde i kraft maj 2018. Läs mer om hur vi behandlar data under wstate.se/privacypolicy. Men förhoppningsvis har du viktigare saker för dig än just det. Kontakta oss istället för en hälsokontroll kring verksamhetsstyrning och kopplingen affärsplan <-> er dagliga verksamhet. Det är betydligt mer roligt och resultatdrivande. Med ett kraftfullt NDA i botten säkerställer vi, apropå känslig information, att du och din ledningsgrupp ska kunna förmedla den transparens som krävs för ett meningsfullt samarbete.

omsorg